Kontakt

Le Garage Noir
Podmokelská 24
405 02 Děčín IV
(prostory foyer kina Sněžník)

Pokladna v kině je otevřena každý den od 15:00-20:00

V den koncertu je prostor klubu otevřen od 20:30

Jakub Bureš – produkční a hlavní dramaturg
burjak@post.cz

Martin Pošta – vedoucí kina a hudebního klubu
martinposta@kinosneznik.cz